Supervision

Hvad er supervision?

Supervision er en måde at reflektere over sin egen praksis på, så man får problemstillingen grundigt belyst og nye øjne på situationen. Det kan være nyttigt, hvis man som professionel løber ud i et udfordrende samarbejde, en sag man ikke ved hvad man skal stille op overfor, eller hvis man er nysgerrig og gerne vil blive klogere på sine egne reaktioner – og få nye idéer. Du bestemmer temaet for supervisionen.

Du kan enten få individuel supervision hos mig, eller jeg kommer ud på jeres arbejdsplads og superviserer personalegruppen på en given problemstilling.

Supervision af psykologer

Jeg superviserer psykologer undervejs i deres autorisationsforløb indenfor terapi på voksenområdet med henblik på at kvalificere det psykologfaglige arbejde og refleksion over egen praksis som psykolog. Vi tager udgangspunkt i de cases du medbringer og aftaler målsætning for forløbet, som jævnligt evalueres.

Se priser her