Terapi

Hvordan er det at gå til psykolog?

Se denne video på youtube, hvor jeg præsenterer mig selv. Du lærer lidt om hvordan det er at gå til psykolog, og hvad samtalerne handler om.

Hvad laver man i terapi?

Psykoterapi foregår ved, at vi gennem samtaler drøfter din nuværende situation og din livshistorie for at indkredse hvad problemet er, og hvordan det har udviklet sig til at blive en hindring for dig i dag.

Vi finder frem til, hvordan du reagerer på det, der sker omkring dig, hvilke handlinger du beskytter dig med, og hvad der typisk sker derefter – for dig og for andre. Vi undersøger dine værdier, og i hvor stor udstrækning du lever efter dine værdier i dagligdagen.

Sammen finder vi frem til hvordan du kan ændre negative tankemønstre, opleve balance og indre ro. Du prøver at visualisere nye måder at gøre tingene på, og du gør dig erfaringer med at eksperimentere med udfordringer på en ny og mere hensigtsmæssig måde. For eksempel gennem hjemmeopgaver.

Samtalerne tager udgangspunkt i disse terapi-retninger:
  • Kognitiv adfærdsterapi, der er en meget udbredt terapiform med gode resultater. Med kognitiv adfærdsterapi undersøger man sammenhængen mellem tanker, følelser, kropsfornemmelser og handlinger og eksperimenterer med at gå nye veje og udfordre de negative tanker.
  • Compassion-fokuseret terapi (CFT), hvilket på dansk vil sige medfølelsesfokuseret terapi. CFT er bygget op af elementer fra kognitiv adfærdsterapi og mindfulness og trækker på elementer fra moderne neuropsykologi samt evolutionspsykologi. Metoden er målrettet problemer som lavt selvværd, selvkritik, stress og indre ubalance og går ud på at træne den enkeltes evne til at berolige og acceptere sig selv – fx via åndedrætsøvelser og visualiseringer.
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT), der er en tredje bølge kognitiv terapi. ACT drejer sig om at blive bevidst om ens egne vigtige værdier, træffe værdibaserede valg, blive bevidst om egen tankestil og være til stede i nu’et.