Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Jeg behandler persondata og har derfor formuleret denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

Indsamling og opbevaring af dine persondata

Når dit behandlingsforløb hos mig starter, indsamler, behandler og opbevarer jeg oplysninger om dig, som er relevante for at terapien kan gennemføres og forløber godt. Disse oplysninger opbevarer jeg i din journal, som kun jeg har adgang til, og som er underlagt tavshedspligt. Som minimum skal en journal indeholde navn, alder, adresse, kontaktoplysninger, problemstilling, formål og et resume af den rådgivning du modtager fra mig.

For samarbejdspartnere, fx arrangører der vil booke et foredrag eller supervisander på vej mod autorisation som psykolog, gælder, at jeg opbevarer kontaktoplysninger, kontrakten/aftalen, mit foredrag samt eventuelle løbende notater på supervisionen jeg yder.

Jeg behandler kun relevante persondata – dvs. oplysninger der er nødvendige og tilstrækkelige for de ydelser der er nævnt ovenfor samt til fakturering af ydelsen efterfølgende.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt.

Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, fx fra forsikringsselskab en myndighed eller læge, sker det kun med dit samtykke, og kun hvis der er et specifikt formål.

Hvis jeg videregiver oplysninger om dig til andre, fx til forsikringsselskab, myndighed eller læge, sker det kun med dit samtykke, og kun hvis der er et specifikt formål. Jeg oplyser dig forinden om formålet med en sådan udveksling af data.

Jeg hverken sælger eller videregiver oplysninger om dig til aktører i tredjelande.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Når du som klient er færdig med dit terapiforløb opbevarer jeg din journal i 5 år, hvorefter journalen slettes. Dette varighed er et lovgivningskrav jf. Psykologloven for autoriserede psykologer.

Sikkerhed

Min virksomhed har truffet en række foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Hvis der mod forventning skulle ske et sikkerhedsbrud vil jeg underrette dig så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du kan altid inden for 5 år regnet fra vores sidste session/møde få en kopi af din journal og dermed adgang til de persondata, jeg har indsamlet om dig, samt få oplyst hvor længe jeg opbevarer dine persondata. Adgangen kan i nogle tilfælde dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan til enhver tid ophøre behandlingen hos mig, og jeg ophører dermed med at indsamle dine persondata (men skal stadig opbevare dem 5 år efterfølgende).