Om Signe

Uddannelse

Jeg har arbejdet som psykolog i 12 år og blev uddannet cand.psych. fra Århus Universitet i 2010. Jeg fik min autorisation i 2015.
Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.

Som psykolog fokuserer jeg på hvordan man gennem refleksion, samtale og fælles udforskning kan skabe indsigt, nyt håb og realistiske tankemønstre – og dermed afsæt for nye handlemuligheder.

Jeg tager ofte på faglige kurser både i Danmark og Europa for at få ny inspiration til psykologiske værktøjer og måder at arbejde i dybden på.

I 2019 færdiggjorde jeg en toårig efteruddannelse i compassionfokuseret terapi ved Kognitiv Terapi Center Århus. Endvidere tog jeg til Dublin til en ACT- og Compassion-kongres og senere samme år til Edinburgh til Compassionfokuserede workshops. Metoderne herfra anvender jeg i samtalerne.

I 2020 tog på på meditationsretreat og på kursus i brug af stolearbejde i terapien (en strategi til at opnå selvindsigt).

Året 2021 bød igen på meditationsretreat og kursus i det nye diagnostiske system ICD-11.

12 års Erfaring som psykolog

Jeg har siden 2017 drevet selvstændig psykologpraksis med samtaleterapi i forhold til mange slags problemstillinger – bl.a. lavt selvværd, stress, angst, depressive symptomer, manglende drive, perfektionisme, tomhedsfølelse og selvkritik. Klientgruppen er voksne og unge ned til 17 år.

Før jeg blev selvstændig, arbejdede jeg fra 2012 til 2017 som børne- og ungepsykolog i kommunalt regi. Derfra er jeg blevet rutineret i udredningen af børn og unges psykologiske og sociale problematikker – herunder også rådgivning til personale og forældre om hvordan de bedst støtter den positive udvikling.
Jeg har bred erfaring med samtaleterapi til unge og med at sætte spot på nødvendige miljøforandringer, så fremskridtene fra terapien fastholdes, når forløbet med mig er færdigt.

Fra 2010 til 2012 har jeg arbejdet med at styrke sygemeldte borgeres mentale ressourcer dels gennem samtaler og dels gennem undervisning og psykoedukation i stress, angst, depression og jobhåndtering.