Om Signe

Uddannelse

Jeg blev uddannet psykolog (cand.psych.) fra Århus Universitet i 2010 og autoriseret psykolog i 2015. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.

Som psykolog fokuserer jeg på hvordan man gennem refleksion, samtale og fælles udforskning kan skabe indsigt, nyt håb og realistiske tankemønstre – og dermed afsæt for nye handlemuligheder.

Jeg tager ofte på faglige kurser for at få ny inspiration til psykologiske værktøjer. Senest har jeg færdiggjort en toårig efteruddannelse i compassionfokuseret terapi (fra 2017-2019) ved Kognitiv Terapi Center Århus.

Erfaring

Jeg har siden 2017 drevet selvstændig psykologpraksis og samtaleterapi i forhold til mange slags problemstillinger – bl.a. lavt selvværd, stress, angst, depressive symptomer, manglende drive, perfektionisme, tomhedsfølelse og selvkritik.

Fra 2012 til 2017 har jeg arbejdet som børne- og ungepsykolog i kommunalt regi. Derfra er jeg blevet rutineret i udredningen af børn og unges psykologiske og sociale problematikker – herunder også rådgivning til personale og forældre om hvordan de bedst støtter den positive udvikling.
Jeg har bred erfaring med samtaleterapi til unge og med at sætte spot på nødvendige miljøforandringer, så fremskridtene fra terapien fastholdes, når forløbet med mig er færdigt.

Fra 2010 til 2012 har jeg arbejdet med at styrke sygemeldte borgeres mentale ressourcer dels gennem samtaler og dels gennem undervisning og psykoedukation i stress, angst, depression og jobhåndtering.