Om mig

Hvem er jeg?

Mit mål er at du føler dig tryg, når du sætter dig i stolen foran mig, så vi sammen kan undersøge vanskelighederne og forstå hvorfor de opstår – og skabe ro, så du tør afprøve nye måder at tænke og handle på.

Jeg arbejder indenfor den kognitive retning, med metoder fra compassionfokuseret terapi og mindfulness. Det betyder at vi i terapien har som fokus, at du lærer at forstå dig selv og dine handlemønstre bedre, og at vi træner dine færdigheder i at skabe ro i kroppen og sindet, når situationen er presset.

Uddannelse

Jeg blev færdiguddannet psykolog (cand.psych) i 2010 fra Aarhus Universitet og autoriseret i 2015.

Erfaring

Jeg har arbejdet som selvstændig psykolog med samtaleterapi for voksne og unge siden 2017. Først i Vejle og fra 2022 i Aarhus.

Samtalerne har fokuseret på at hjælpe til med at håndtere de kriser og lidelser der kan ramme os alle – angst, depression, stress, ulykker, skadelige familierelationer, overfald, manglende oplevelse af at være god nok, at være pårørende til personer med alvorlig psykisk/fysisk sygdom, skam, tab og sorg. I samtalerne har vi også fokuseret på de håndteringsstrategier vi som mennesker typisk reagerer med for at tackle det hele, men som kan være med til at forlænge lidelsen; selvbebrejdelser, bekymringstanker, pleaser-rolle, stærkt behov for at have styr på det hele, undgåelsesadfærd, afledning med telefonen og kort lunte. Og vi har trænet, hvordan den enkelte gerne vil være og agere som den bedste udgave af sig selv NÅR og ikke HVIS det bliver svært. Det omfatter blandt andet at få kontakt med sine egne egenskaber styrke, mod, medfølelse og visdom.

Før jeg blev selvstændig, arbejdede jeg fra 2012 til 2017 som børne- og ungepsykolog i kommunalt regi. Derfra er jeg blevet rutineret i udredningen af børn og unges psykologiske og sociale problematikker – og at hjælpe både hovedpersonen og omgivelserne med at få et sprog for at beskrive hvad der foregår indeni og i samspil med andre. I arbejdet indgik også rådgivning til personale og forældre om hvordan de støtter den positive udvikling og arbejder med et fælles fokus.

Fra 2010 til 2012 arbejdede jeg i et Jobcenter med at styrke sygemeldte borgeres mentale ressourcer dels gennem samtaler og dels gennem undervisning og psykoedukation i stress, angst, depression.

Kurser

Jeg er flere gange årligt på kursus med danske og udenlandske undervisere, særligt indenfor compassionfokuseret terapi, for at få ny inspiration til psykologiske værktøjer og måder at arbejde i dybden på.

2022

December: Online Compassionate Summit – 4 dages kursus i Compassionfokuseret terapi, holdt af Formazione Continua in Psicologia med deltagelse af bl.a. Paul Gilbert, Chris Irons, James Kirby, Deirdre Fay, Marcela Matos, Kate Lucre og Russell Kolts.

November: Online workshop med Paul Gilbert om depression.

Juni: Compassionfokuseret retreat med munken Choden og psykiater Helle Lisle, Nymindegab.

2021

November: Kursus i det nye diagnostiske system ICD-11, der i de kommende år indfases som redskab til at klassificere mentale lidelser og tilstande (afløser ICD-10).

Juni: Compassionfokuseret retreat med munken Choden og psykiater Helle Lisle, Nymindegab.

2020

November: Brug af stolearbejde i terapien, ved psykolog Lena Isager, Århus.

September: Compassionfokuseret retreat med munken Choden og psykiater Helle Lisle, Nymindegab.

2019

Oktober: 8. Årskonference i Compassionfokuseret terapi, i Edinburgh. Inklusiv 1 dag Preconference workshop med R. Kolts om Layered Processes and Practices: Using Implicit and Explicit Strategies to Help Clients Cultivate their Compassionate Minds.

Juni: 17th Annual World Conference of the Association for Contextual Behavioral Science. Inklusiv Preconference workshop 2 dage med D. Tirch og L. Silberstein-Tirch om angstbehandling.

Februar: Færdiggjorde den 2-årige compassionfokuserede efteruddannelse ved Christina Schlander, Kognitivt TerapiCenter Århus.